Những sản phẩm áp dụng chính sách đổi trả trong vòng 7 ngày Quý khách cần lưu ý như sau:

  • Sản phẩm đổi trả được mua tại DTPSTORE trong vòng 7 ngày.
  • Sản phẩm đổi trả còn nguyên vẹn tem phiếu bảo hành.
  • Sản phẩm đổi trả còn nguyên vẹn vỏ hộp (nếu có).
  • Áp dụng theo chính sách đổi trả và thời gian đổi trả.